fbpx
zielony napis smart z plusem wpisanym w okrąg, z podpisem "Centrum Medyczne Smart"

Tel: 12 333 777 1

Godziny otwarcia: Pn - Pt 8:00 - 18:00

Wszystko o zwolnieniu lekarskim – L4

Zwolnienie lekarskie, potocznie określane jako L4, to zaświadczenie wydawane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistę lub lekarza przyjmującego w szpitalu. L4 wystawiane jest w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy ze względów zdrowotnych. Kiedy można otrzymać L4? Komu przysługuje zwolnienie lekarskie? Czy można dostać L4 przebywając w izolacji lub na kwarantannie?

Zwolnienie lekarskie L4 – co to jest? Kiedy się je wystawia?

Zwolnienie lekarskie wystawiane jest po to, aby usprawiedliwić nieobecność w pracy. Za czas ten przysługuje wynagrodzenie pełne lub w wysoki 80% – w zależności od przyczyny wystawienia zwolnienia lekarskiego.

L4, wydaje lekarz medycyny pracy, nie tylko w sytuacji, gdy problemy zdrowotne dotyczą samego pracownika, ale również wówczas, gdy:

  • dana osoba musi zająć się chorym członkiem rodziny,
  • opiekuje się dzieckiem, które zachorowało – w przypadku dzieci poniżej 14. roku życia przysługuje 60 dni w ciągu roku na zwolnienie lekarskiego z tego tytułu – dla rodziców u dzieci powyżej 14. roku życia jest to 14 dni.

Zwolnienie lekarskie przysługuje również osobom, które zachorowały w przeciągu 14 dni od rozwiązania umowy, pod warunkiem, że określony czas niezdolności do pracy wynosi 30 dni.

Komu przysługuje L4? Jak poinformować o nim pracodawcę?

L4 przysługuje każdej osobie, która odprowadza składki zdrowotne do ZUS – samodzielnie lub w wyniku stosunku pracy (np. umowa o pracę). Jeszcze do 2018 roku zwolnienia lekarskie wystawiane były w formie papierowej, co wiązało się z koniecznością dostarczenia dokumentu do pracodawcy, jednak od tamtego roku wszystkie zwolnienia lekarskie wystawiane są w formie elektronicznej – dzięki temu nie trzeba dodatkowo informować pracodawcy o L4 i składać osobiście zaświadczenia.

Pracodawca jest o tym informowany od razu – po wprowadzeniu przez lekarza odpowiednich informacji do systemu. Informacja o zwolnieniu lekarskim jest jednocześnie przekazywana do ZUS.

Czy można wystawić zwolnienie lekarskie wstecz?

Zwolnienie lekarskie najczęściej wystawia się w dniu wizyty u lekarza lub od dnia następnego. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy specjalista może wystawić L4 z datą wsteczną:

  1. W opinii lekarza, pacjent zachorował przed dniem zgłoszenia się na badania.
  2. L4 wystawiane przez lekarza psychiatrę w oparciu o choroby bądź zaburzenia psychiczne.

Zwolnienie lekarskie z datą wsteczną można wystawić maksymalnie 3 dni do tyłu. Ograniczenie to nie obowiązuje przy L4 wystawianym przez psychiatrę.

W naszym centrum medycznym szybko umówisz się na wizytę u lekarza medycyny pracy. Skontaktuj się z nami pod numerem 12 333 777 1 lub skorzystaj z całodobowej rejestracji online!

Zadbaj o swoje zdrowie! Umów się na konsultację do naszego specjalisty, który dobierze dla Ciebie najlepszy plan terapii! Skontaktuj się z nami pod numerem 12 333 777 1.

Czy można dostać L4 na kwarantannie lub izolacji?

Konieczność przebywania na kwarantannie lub izolacji, w związku z epidemią koronawirusa, wiąże się jednocześnie z brakiem możliwości wychodzenia z mieszkania i tym samym uniemożliwia dotarcie do miejsca pracy. Stąd pojawia się pytanie – czy w takim razie można uzyskać zwolnienie lekarskie.

Odpowiedź brzmi: nie – osobom poddanym izolacji lub kwarantannie wydaje się odpowiednie oświadczenie, które stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy.

Uzyskanie L4 z powodu izolacji lub kwarantanny jest niemożliwe, gdyż:

  • izolacji poddawane są osoby, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem i które otrzymały pozytywny wynik testu;
  • kwarantannie podlegają z kolei osoby zdrowe, które jednocześnie mogą być narażone na zakażenia. Kwarantanna jest więc działaniem profilaktycznym, które ma chronić przed rozprzestrzenianiem się wirusa, dlatego kierowane są na nią m.in. osoby wracające z innych państw.


Zarówno izolacja, jak i kwarantanna nie spełniają podstaw do wystawienia L4, gdyż osoby te są jedynie nosicielami wirusa lub istnieje u nich takie ryzyko. Zwolnienie lekarskie zostaje wystawione dopiero w sytuacji, gdy pojawią się objawy chorobowe, np. kaszel, gorączka, duszności.

Jak długo można przebywać na zwolnieniu lekarskim?

Na zwolnieniu lekarskim można przebywać maksymalnie 182 dni, a w przypadku ciężarnych kobiet – 270. Wyjątkiem są również osoby chorujące na gruźlicę.

Należy pamiętać również o tym, iż wracając do pracy po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni, pracodawca musi wydać skierowanie na badania kontrolne. W celu ich wykonania należy umówić się do lekarza medycyny pracy.