fbpx
zielony napis smart z plusem wpisanym w okrąg, z podpisem "Centrum Medyczne Smart"

Tel: 12 333 777 1

Godziny otwarcia: Pn - Pt 8:00 - 18:00

Jak wygląda przebieg wizyty u lekarza medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy ocenia, czy dana osoba kwalifikuje się do wykonywania określonego stanowiska – wydaje stosowne orzeczenie, w którym wskazuje na przeciwwskazania do wykonywania danej pracy lub informuje o ich braku. Orzeczenie te wydaje się zarówno pracownikom, jak i studentom czy uczniom np. technikum. Jak wygląda wizyta u lekarza medycyny pracy? Co ze sobą zabrać?

Lekarz medycyny pracy - czym się zajmuje?

Lekarz medycyny pracy to specjalista oceniający zdolność danej osoby do wykonywania określonego stanowiska. W celu wystawienia odpowiedniego orzeczenia, sprawdza on czynniki indywidualne badanego, m.in.:

 • historię choroby;
 • przyjmowane lekarstwa;
 • czy sprawność fizyczną (jeżeli jest wymagana do stanowiska pracy).

Następnie lekarz analizuje czynniki szkodliwe, zaznaczone przez pracodawcę na skierowaniu. Jeśli jest to konieczne, kieruje również na badania do konkretnych specjalistów, np. laryngologa, alergologa czy okulisty. Posiadając wszystkie te niezbędne informacje, dopiero wówczas lekarz wystawia odpowiednie orzeczenie.

Lekarz medycyny pracy zajmuje się nie tylko wykonywaniem badań wstępnych, okresowych czy kontrolnych, ale również udziela wskazówek co do profilaktyki zmniejszającej ryzyko choroby zawodowej.

Badania wykonywane u lekarza medycyny pracy

Wszelkie badania wykonywane u lekarza medycyny pracy, wynikają z nawiązania bądź trwania stosunku pracy. Oznacza to, iż na badania takie kieruje się osoby zatrudnione na umowie o pracę.

Badania przeprowadzane w ramach stosunku pracy to:

 • badania wstępne;
 • badania okresowe;
 • badania kontrolne.


Badania wstępne

Badania wstępne wykonywane są przed rozpoczęciem pracy. Wówczas specjalista ocenia, czy dana osoba ma odpowiednie predyspozycje i brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska.

Badania wstępne wykonuje się również wtedy, gdy pracownik przenoszony jest na stanowisko związane z innymi czynnikami szkodliwymi. Badań wstępnych nie trzeba wykonywać w momencie, gdy podejmuje się zatrudnienie innego pracodawcy do 30 dni od wygaśnięcia poprzedniej umowy.

Badania okresowe

Badania te wykonuje się w danym odstępie czasu, określonym przez „Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy”.

Wykonuje się je w trakcie trwania umowy o pracę, a po jej zakończeniu skorzystać z nich mogą osoby, które na zajmowanym stanowisku miały styczność z:

 • czynnikami o charakterze rakotwórczym;
 • pyłami zwłókniającymi.

Badania kontrolne

Badania te wykonuje się w momencie, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Ich celem jest ocena, czy dana osoba nadal może wykonywać określone obowiązki zawodowe.

W naszym centrum medycznym szybko umówisz się na wizytę u lekarza medycyny pracy. Skontaktuj się z nami pod numerem 12 333 777 1 lub skorzystaj z całodobowej rejestracji online!

Zadbaj o swoje zdrowie! Umów się na konsultację do naszego specjalisty, który dobierze dla Ciebie najlepszy plan terapii! Skontaktuj się z nami pod numerem 12 333 777 1.

Choroby zawodowe

Choroba zawodowa ma ścisły związek z wykonywaną przez chorego codzienną pracą… Nie mają na nią wpływu czynniki genetyczne oraz inne czynniki środowiskowe. Jeśli uważasz, że Twoje zdrowie pogorszyło się na wskutek szkodliwych czynników w miejscu pracy, masz możliwość wystąpienia o odszkodowanie lub ubiegać się o specjalną rentę.

Dowiedz się jakie występują choroby zawodowe z artykułu Jakie występują choroby zawodowe?

Co zabrać do lekarza medycyny pracy?

Wizyta u lekarza medycyny pracy rozpoczyna się od wywiadu na temat historii zdrowotnej badanego oraz obowiązków na danym stanowisku. Lekarz zapoznaje się z określonymi czynnikami szkodliwymi i wykonuje podstawowe badania takie jak:

 • osłuchanie klatki piersiowej;
 • pomiar ciśnienia.

Następnie kieruje do odpowiednich specjalistów, w zależności od czynników szkodliwych, określonych na skierowaniu. Wizyta u specjalisty medycyny pracy trwa zwykle ok. kilkunastu minut.

Na konsultację trzeba ze sobą zabrać skierowanie oraz wszelkie sprzęty/akcesoria medyczne lub rehabilitacyjne, np. okulary/soczewki kontaktowe, protezy, aparaty słuchowe itd. Jeśli nie ma przeciwwskazań do zajmowania określonego stanowiska, lekarz wystawia wówczas orzeczenie o braku przeciwwskazań.

Co powinno być na skierowaniu? Kto opłaca badania?

Koszty badania u lekarza medycyny pracy pokrywa zawsze pracodawca, a za wykonywanie badań w godzinach pracy każdej osobie przysługuje pełne wynagrodzenie.

Na skierowaniu musi zostać określony:

 • rodzaj badań (np. wstępne);
 • nazwa stanowiska;
 • rodzaj czynników szkodliwych, występujących w miejscu pracy.