fbpx
zielony napis smart z plusem wpisanym w okrąg, z podpisem "Centrum Medyczne Smart"

Tel: 12 333 777 1

Godziny otwarcia: Pn - Pt 8:00 - 18:00

Na czym polega psychoterapia?

W dzisiejszych czasach, gdzie stres jest nieodłącznym elementem codzienności, zdrowie psychiczne zyskuje na znaczeniu. Psychoterapia, jako kierunek o udowodnionej naukowo skuteczności to coraz częściej wybierana metoda leczenia zaburzeń psychiki. Terapia zmienia nastawienie pacjenta i pokazuje jak lepiej radzić sobie z problemami emocjonalnymi. Jakie są metody leczenia zaburzeń psychicznych? Dla kogo szczególnie korzystna może być terapia poznawczo-behawioralna?

Jak przebiega proces psychoterapii?

Proces psychoterapii jest złożony i wielowymiarowy, a jego głównym celem jest pomoc pacjentom w leczeniu depresji, zaburzenia odżywiania, zaburzeń osobowości oraz innych nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Przebieg terapii zależy od wybranej formy leczenia, lecz większość z nich opiera się na serii zaplanowanych sesji terapeutycznych, które mogą być przeprowadzane indywidualnie lub w grupie.

Na początku terapeuta musi dokonać pełnej diagnozy, aby zrozumieć, z jakimi problemami zmaga się pacjent. Do tego celu wykorzystuje się różnorodne metody, takie jak wywiady kliniczne czy testy psychologiczne. Diagnoza jest kluczowa, aby móc dobrać odpowiedni nurt psychoterapii. Może to być np. terapia behawioralna czy psychoterapia rodzinna, wybór może paść także na terapię skoncentrowaną.

Po postawieniu diagnozy, terapeuta wraz z pacjentem ustalają plan leczenia, który często zawiera cele krótko- i długoterminowe. Część planu może również obejmować leczenie farmakologiczne, które niekiedy jest niezbędne, aby poprawić codzienne funkcjonowanie chorego.

W toku terapii pacjent uczestniczy w regularnych sesjach terapeutycznych. Czas trwania psychoterapii zależy od konkretnego przypadku pacjenta. Cykl spotkań pacjenta z lekarzem może trwać od kilku tygodni do kilku lat.

Ostatnim etapem jest regularne monitorowanie postępów pacjenta, które pozwala na dostosowanie planu i rodzaju terapii w razie potrzeby. W rozmowach terapeuty z pacjentem poruszana jest także kwestia skuteczność terapii, co umożliwia pacjentom refleksję nad własnym postępem oraz motywuje ich do dalszej pracy nad sobą.

Jakie są typy psychoterapii?

Psychoterapia opiera się na szerokim spektrum podejść, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki zaburzeń. Poniżej przedstawiamy najbardziej rozpowszechnione podejścia psychoterapeutyczne.

  • Psychoterapia indywidualna to proces terapeutyczny skoncentrowany na jednym pacjencie. Taka forma terapii umożliwia głębokie zrozumienie osobistych problemów i jest często elementem leczenia np. depresji czy lęków.
  • Terapia grupowa. Na terapii grupowej spotkania prowadzone są z udziałem wielu uczestników, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i wspierają się nawzajem. Psychoterapia grupowa jest to forma terapii systemowej, która wykorzystuje dynamikę grupy do stymulowania zmian i rozwoju osobistego każdego z uczestników.
  • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to metoda skoncentrowana na identyfikowaniu i zmienianiu negatywnych wzorców myślenia i zachowań, które przyczyniają się do trudności psychicznych.
  • Terapia psychodynamiczna koncentruje się na podświadomości i wczesnych doświadczeniach życiowych, które wpływają na obecne zachowania i emocje pacjenta.
  • Terapia Gestalt. Psychoterapię Gestalt stosuje się do zwiększania samoświadomości pacjenta jednocześnie, dążąc do jego samorealizacji i życiowego spełnienia.

W naszym centrum medycznym szybko umówisz się na wizytę z lekarzem. Skontaktuj się z nami pod numerem 12 333 777 1 lub skorzystaj z całodobowej rejestracji online!

Co to jest psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna to forma terapii, w której jeden pacjent pracuje z terapeutą. Jest to proces skoncentrowany na osobistych problemach, który odbywa się w bezpiecznej relacji terapeutycznej, gdzie terapeuta i pacjent wspólnie pracują nad zrozumieniem i rozwiązaniem problemów pacjenta.

W trakcie terapii specjaliści stosują różne techniki, które są dostosowane do potrzeb pacjenta. W niektórych schorzeniach psychoterapia może być wspierana za pomocą leczenia farmakologicznego. Zwłaszcza przy leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego, takich jak depresja czy lęki.

Bezpośredni kontakt psychoterapeuty z pacjentem oferuje kilka kluczowych zalet, czyli prywatność, poufność oraz spersonalizowane podejście do pacjenta. Terapia indywidualna jest to terapia długoterminowa, gdzie pacjenci uczą się, jak wykorzystywać naturalny potencjał do radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami.

Komu potrzebna jest psychoterapia?

Do prowadzenia psychoterapii upoważnieni są wyłącznie odpowiednio wykwalifikowani lekarze. Chcąc zostać psychoterapeutą należy skończyć studia wyższe, a następnie ukończyć profesjonalne szkolenie podyplomowe trwające minimum 4 lata. Ponadto specjalista musi zdobyć certyfikat w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych, a także przejść własną psychoterapię.

Psychoterapia jest uniwersalnym narzędziem, które może przynieść korzyści osobom borykającym się z różnorodnymi problemami psychicznymi. Psychoterapia leczy duszę, ale także dąży do zwiększania potencjału osobowościowego pacjenta. Stosuje się ją jako jedną z metod leczenia schorzeń takich jak depresja, lęki czy zaburzenia osobowości.

Psychoterapia jest również pomocna dla osób, które doświadczają trudności w radzeniu sobie ze stresem lub zmianami życiowymi. Może wspierać rozwój osobisty, pomagając jednostkom lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi. Często bywa także wsparciem dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy ze strony psychoterapeuty, możesz umówić się na wizytę, aby uporać się trudnymi doświadczeniami i problemami.

Źródła:

Suszek, H., Grzesiuk, L., Styła, R., & Krawczyk, K. (2017). Kto iw jaki sposób prowadzi psychoterapię w Polsce. Część I. Przegląd dotychczasowych badań. Psychiatria, 14(2), 85-89.

Kowalski, J., Elżanowski, A., & Śliwerski, A. (2023). Przegląd wybranych psychoterapii PTSD, ich skuteczności i zaleceń terapeutycznych w terapii osób dorosłych. Psychiatria Polska, (303).

Wiesław Sikorski Psychoterapia wybrane formy i techniki.

Ewa Szcześniak Proces psychoterapii indywidualnej i grupowej w leczeniu uzależnień.

Cechy pacjenta, jego doświadczenia z przebiegu psychoterapii i skuteczność psychoterapii. Agnieszka Szymańska, Kamila Dobrenko, lidia Grzesiuk.