fbpx
zielony napis smart z plusem wpisanym w okrąg, z podpisem "Centrum Medyczne Smart"

Tel: 12 333 777 1

Godziny otwarcia: Pn - Pt 8:00 - 18:00

Czy trzeba mieć skierowanie na badania medycyny pracy?

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub osoba podejmująca naukę w zawodzie ma obowiązek do wykonania badań lekarskich. Są to badanie wstępne, kontrolne lub okresowe. Podmioty zatrudniające lub edukujące takie osoby, mają obowiązek do zawiązania umowy z jednostką medyczną, która wykonuje niezbędne badania i kierować tam osoby, które muszą je wykonać. Czy skierowanie na badanie jest potrzebne? Kto może je wystawić? Więcej szczegółów w artykule poniżej.

Badania lekarskie do pracy - jakie są ich rodzaje?

Badania lekarskie, które wykonuje się u lekarza medycyny pracy, są wynikiem nawiązania lub trwania stosunku pracy, bądź edukacji w danym zawodzie (praktyki, kursy etc.).

Badania, które przeprowadza lekarz medycyny pracy to:

 • badania wstępne;
 • badania okresowe;
 • badania kontrolne.

 

Więcej na ich temat znajdziesz w artykule na naszym blogu, Jak wygląda przebieg wizyty u lekarza medycyny pracy?

Kto wystawia skierowanie na badania dla pracownika?

Ustalenia związane z badaniami medycyny pracy są obszernie opisane w Kodeksie Pracy. Skierowanie, które umożliwia wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych musi wydać pracodawca. Ustawodawca ściśle określa, w jakiej formie ma zostać wystawione skierowanie

Pracodawca zobligowany jest do pokrycia kosztów badań lub dokonania zwrotu całości kwoty dla pracownika w późniejszym terminie.

Badania wstępne należy wykonać przed rozpoczęciem pracy lub podczas przeniesienia pracownika na inne stanowisko w tej samej firmie.

Badanie okresowe natomiast, powinny być wykonane w godzinach pracy, ponieważ nieobecność pracownika ze względu na badania, nie wiąże się z brakiem zapłaty za godziny, w jakich badanie było przeprowadzane. Częstotliwość wykonywania tego badania zależy od specyfiki danego zawodu i czynników szkodliwych, jakie występują na danym stanowisku.

Badania kontrolne wykonuje się, gdy pracownik jest na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

Pracodawca jest zobligowany do dostarczenia pracownikowi dwóch egzemplarzy skierowania.

Lekarz medycyny pracy, podczas badania, powinien wziąć pod uwagę wszelkie czynniki niebezpiecznie, szkodliwe czy uciążliwe oraz ocenić, czy dana osoba ma odpowiednie predyspozycje i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonego stanowiska lub zawodu.

Informacje dotyczące badań medycyny pracy w Kodeksie pracy:

 

 Art. 12. 1. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia (…). Wyjątek – osoby samozatrudnione, rolnicy indywidualni.

 Art. 5.1.
 3. Profilaktyczną opieką zdrowotną służby medycyny pracy obejmuje się, na ich wniosek:
1) osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i osoby z nimi współpracujące;
2) osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, z wyjątkiem osób wymienionych w ust. 1 pkt 3;
3) rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni produkcji rolnej.

Co powinno zawierać skierowanie na badania lekarskie?

Skierowanie na badania medycyny pracy powinno zawierać informacje ściśle określone przez Kodeks Pracy:

 • opis stanowiska, które obejmie pracownik, warunków pracy oraz ewentualnych zagrożeń;
 • rodzaj badania lekarskiego, jakie ma zostać wykonane (wstępne, okresowe, kontrolne);
 • wyniki badań oparte o czynniki szkodliwe np. badanie słuchu w przypadku narażenia na hałas;
 • spis wszystkich szkodliwych czynników, na jakie będzie narażony pracownik.

 

Badanie medycyny pracy kończy się wydaniem odpowiedniego orzeczenia, które udowadnia brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu lub takowe wskazuje. Art. 229 Kodeksu pracy mówi jasno, że pracodawca nie może dopuścić do wykonywania pracy pracownika, który nie dostarczy aktualnych wyników badań lekarskich wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.

W naszym centrum medycznym szybko umówisz się na wizytę u lekarza medycyny pracy. Skontaktuj się z nami pod numerem 12 333 777 1 lub skorzystaj z całodobowej rejestracji online!

Zadbaj o swoje zdrowie! Umów się na konsultację do naszego specjalisty, który dobierze dla Ciebie najlepszy plan terapii! Skontaktuj się z nami pod numerem 12 333 777 1.

Kto przeprowadza badanie lekarskie?

Badanie lekarskie wstępne, kontrolne, jak i okresowe, przeprowadza lekarz medycyny pracy. Niestety nie może być to dowolny lekarz, który ma wolny termin. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, pracodawca, zobligowany jest do nawiązania współpracy i podpisania umowy z konkretnym podmiotem medycznym świadczącym usługi medycyny pracy. (może nawiązać współpracę z większą ilością podmiotów). To do niego muszą być kierowane osoby wraz ze skierowaniem na badania.

Kiedy trzeba udać się na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy?

Na wizytę do lekarza medycyny pracy należy udać się w kilku przypadkach.

 • podjęcia nowej pracy;
 • podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni;
 • w przypadku zmiany stanowiska w pracy w tej samej firmie;
 • w razie uszczerbku na zdrowiu i chęci powrotu do pracy po dłuższej rekonwalescencji.